A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu

Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu

Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu

 • Nhan đề :
 • Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu
 • Tác giả :
 • Nguyễn Kim Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Quốc Gia HN
 • Từ khóa :
 • Công nghệ thông tin,Cơ sở dữ liệu,Nguyên lý,Mô hình dữ liệu
 • Số trang :
 • 296 tr.
Tải file tóm tắt Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu

File Tóm tắt

Online: 95
Lượt truy cập: 15,932,054
Số lượt tải: 1,964,953
})