A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nhận định của cựu học viên về chương trình đào tạo thạc sỹ quản lý bệnh viện của Trường Đại học Y tế Công cộng

Nhận định của cựu học viên về chương trình đào tạo thạc sỹ quản lý bệnh viện của Trường Đại học Y tế Công cộng

Nhận định của cựu học viên về chương trình đào tạo thạc sỹ quản lý bệnh viện của Trường Đại học Y tế Công cộng

 • Nhan đề :
 • Nhận định của cựu học viên về chương trình đào tạo thạc sỹ quản lý bệnh viện của Trường Đại học Y tế Công cộng
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thanh Hà;Bùi Thị Tú Quyên;Nguyễn Đức Thành
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đào tạo thạc sỹ,Chương trình,Quản lý bệnh viện,Trường Đại học Y tế Công cộng
 • Số trang :
 • tr. 23-28
Tải file tóm tắt Nhận định của cựu học viên về chương trình đào tạo thạc sỹ quản lý bệnh viện của Trường Đại học Y tế Công cộng

File Tóm tắt

Online: 169
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,824,045
})