A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nhận xét kết quả điều trị nhạy cảm ngà răng sau lấy cao răng bằng kem chải Sensodyne Rapid Relief

Nhận xét kết quả điều trị nhạy cảm ngà răng sau lấy cao răng bằng kem chải Sensodyne Rapid Relief

Nhận xét kết quả điều trị nhạy cảm ngà răng sau lấy cao răng bằng kem chải Sensodyne Rapid Relief

 • Nhan đề :
 • Nhận xét kết quả điều trị nhạy cảm ngà răng sau lấy cao răng bằng kem chải Sensodyne Rapid Relief
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thùy Linh;Tống Minh Sơn;Nguyễn Thị Thu Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nhạy cảm ngà răng,Cao răng,Sensodyne Rapid Relief,Điều trị
 • Số trang :
 • tr. 52-55
Tải file tóm tắt Nhận xét kết quả điều trị nhạy cảm ngà răng sau lấy cao răng bằng kem chải Sensodyne Rapid Relief

File Tóm tắt

Online: 207
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,824,045
})