A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nhận xét kết quả điều trị sẹo giác mạc bằng phương pháp điện phân hydrocortison

Nhận xét kết quả điều trị sẹo giác mạc bằng phương pháp điện phân hydrocortison

Nhận xét kết quả điều trị sẹo giác mạc bằng phương pháp điện phân hydrocortison

 • Nhan đề :
 • Nhận xét kết quả điều trị sẹo giác mạc bằng phương pháp điện phân hydrocortison
 • Tác giả :
 • Lương Thị Hải Hà;Vũ Quang Dũng;Hoàng Thanh Nga
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Sẹo giác mạc,Khô mặt,Thị lực,Điều trị,Điện phân hydrocortison
 • Số trang :
 • tr. 71-75
Tải file tóm tắt Nhận xét kết quả điều trị sẹo giác mạc bằng phương pháp điện phân hydrocortison

File Tóm tắt

Online: 250
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,162
})