A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov cho bài toán quy hoạch với ràng buộc là bài toán bù tổng quát

Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov cho bài toán quy hoạch với ràng buộc là bài toán bù tổng quát

Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov cho bài toán quy hoạch với ràng buộc là bài toán bù tổng quát

 • Nhan đề :
 • Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov cho bài toán quy hoạch với ràng buộc là bài toán bù tổng quát
 • Tác giả :
 • Hà,Trịnh Thị
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov,Bài toán quy hoạch,Ràng buộc,Bài toán bù tổng quát
 • Số trang :
 • 34 tr.
Tải file tóm tắt Phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov cho bài toán quy hoạch với ràng buộc là bài toán bù tổng quát

File Tóm tắt

Online: 121
Lượt truy cập: 5,309,211
Số lượt tải: 1,710,237