A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sổ tay xây dựng công trình tra cứu các tình huống thường gặp về quản lý chất lượng công trình, chi phí xây dựng, quy hoạch xây dựng và hợp đồng xây dựng

Sổ tay xây dựng công trình tra cứu các tình huống thường gặp về quản lý chất lượng công trình, chi phí xây dựng, quy hoạch xây dựng và hợp đồng xây dựng

Sổ tay xây dựng công trình tra cứu các tình huống thường gặp về quản lý chất lượng công trình, chi phí xây dựng, quy hoạch xây dựng và hợp đồng xây dựng

 • Nhan đề :
 • Sổ tay xây dựng công trình tra cứu các tình huống thường gặp về quản lý chất lượng công trình, chi phí xây dựng, quy hoạch xây dựng và hợp đồng xây dựng
 • Tác giả :
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Lao động
 • Từ khóa :
 • Xây dựng;Quản lý;Chất lượng;Quy hoạch;Hợp đồng;Số tay
 • Số trang :
 • 419 tr.
Tải file tóm tắt Sổ tay xây dựng công trình tra cứu các tình huống thường gặp về quản lý chất lượng công trình, chi phí xây dựng, quy hoạch xây dựng và hợp đồng xây dựng

File Tóm tắt

Online: 144
Lượt truy cập: 7,229,157
Số lượt tải: 1,788,111
})