A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sử dụng ảnh Sentinel 2A xác định sinh khối và trữ lượng cácbon rừng thông thuần loài tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Sử dụng ảnh Sentinel 2A xác định sinh khối và trữ lượng cácbon rừng thông thuần loài tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Sử dụng ảnh Sentinel 2A xác định sinh khối và trữ lượng cácbon rừng thông thuần loài tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

 • Nhan đề :
 • Sử dụng ảnh Sentinel 2A xác định sinh khối và trữ lượng cácbon rừng thông thuần loài tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Tác giả :
 • Ngô Thị Mai Lan;Nguyễn Hải Hòa
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Rừng thông,Viễn thám,Công nghệ GIS,Sentinel 2A,Sinh khối,Trữ lượng cácbon
 • Số trang :
 • tr. 33-38
Tải file tóm tắt Sử dụng ảnh Sentinel 2A xác định sinh khối và trữ lượng cácbon rừng thông thuần loài tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

File Tóm tắt

Online: 417
Lượt truy cập: 10,266,903
Số lượt tải: 1,823,776
})