A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sự tồn tại nghiệm của bài toán bất đẳng thức tựa biến phân suy rộng

Sự tồn tại nghiệm của bài toán bất đẳng thức tựa biến phân suy rộng

Sự tồn tại nghiệm của bài toán bất đẳng thức tựa biến phân suy rộng

 • Nhan đề :
 • Sự tồn tại nghiệm của bài toán bất đẳng thức tựa biến phân suy rộng
 • Tác giả :
 • Bùi Thế Hồng;Giáp Văn Sự
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ánh xạ đa trị,Bất đẳng thức biến phân,Tồn tại nghiệm
 • Số trang :
 • tr. 201-206
Tải file tóm tắt Sự tồn tại nghiệm của bài toán bất đẳng thức tựa biến phân suy rộng

File Tóm tắt

Online: 415
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,823,994
})