A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tác động của thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến quá trình xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

Tác động của thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến quá trình xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

Tác động của thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến quá trình xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

 • Nhan đề :
 • Tác động của thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến quá trình xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn
 • Tác giả :
 • Chu An Trường;Vũ Thị Bình
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thu hồi đất,Bồi thường,Quản lý đất đai,Khu kinh tế cửa khẩu,Đồng Đăng,Lạng Sơn
 • Số trang :
 • tr. 591-600
Tải file tóm tắt Tác động của thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến quá trình xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

File Tóm tắt

Online: 163
Lượt truy cập: 9,842,461
Số lượt tải: 1,819,920
})