A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tăng cường công tác kiểm tra, dánh giá hoạt động giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong giai đoạn hiện nay

Tăng cường công tác kiểm tra, dánh giá hoạt động giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong giai đoạn hiện nay

Tăng cường công tác kiểm tra, dánh giá hoạt động giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong giai đoạn hiện nay

 • Nhan đề :
 • Tăng cường công tác kiểm tra, dánh giá hoạt động giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong giai đoạn hiện nay
 • Tác giả :
 • Trần Hoàng Tinh;Trần Văn Khánh;Nguyễn Trung Kiên
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Sinh viên,Kỷ luật,Giáo dục,Kiểm tra,Đánh giá,Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
 • Số trang :
 • tr. 79-84
Tải file tóm tắt Tăng cường công tác kiểm tra, dánh giá hoạt động giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong giai đoạn hiện nay

File Tóm tắt

Online: 299
Lượt truy cập: 10,650,875
Số lượt tải: 1,826,900
})