A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thẩm định kiểm toán góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán

Thẩm định kiểm toán góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán

Thẩm định kiểm toán góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán

 • Nhan đề :
 • Thẩm định kiểm toán góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán
 • Tác giả :
 • Hoàng Văn Chương
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Kiểm toán,Thẩm định,Chất lượng,Hiệu quả
 • Số trang :
 • tr. 30-33
Tải file tóm tắt Thẩm định kiểm toán góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán

File Tóm tắt

Online: 138
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,073
})