A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tham gia chương trình đào tạo giảng viên của IDI và ASOSAI một hướng đi trong lộ trình quốc tế hóa đội ngũ giảng viên của Kiểm toán Nhà nước

Tham gia chương trình đào tạo giảng viên của IDI và ASOSAI một hướng đi trong lộ trình quốc tế hóa đội ngũ giảng viên của Kiểm toán Nhà nước

Tham gia chương trình đào tạo giảng viên của IDI và ASOSAI một hướng đi trong lộ trình quốc tế hóa đội ngũ giảng viên của Kiểm toán Nhà nước

 • Nhan đề :
 • Tham gia chương trình đào tạo giảng viên của IDI và ASOSAI một hướng đi trong lộ trình quốc tế hóa đội ngũ giảng viên của Kiểm toán Nhà nước
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hoàng
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đào tạo,Giảng viên,IDI,ASOSAI,Quốc tế hóa,Kiểm toán Nhà nước
 • Số trang :
 • tr. 62-63
Tải file tóm tắt Tham gia chương trình đào tạo giảng viên của IDI và ASOSAI một hướng đi trong lộ trình quốc tế hóa đội ngũ giảng viên của Kiểm toán Nhà nước

File Tóm tắt

Online: 115
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,086
})