A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tham gia dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước liên quan đến Kiểm toán Nhà nước

Tham gia dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước liên quan đến Kiểm toán Nhà nước

Tham gia dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước liên quan đến Kiểm toán Nhà nước

 • Nhan đề :
 • Tham gia dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước liên quan đến Kiểm toán Nhà nước
 • Tác giả :
 • Lê Hoàng Quân
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Luật Ngân sách Nhà nước,Kiểm toán Nhà nước,Sửa đổi,Bổ sung,Dự án
 • Số trang :
 • tr. 6-8
Tải file tóm tắt Tham gia dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước liên quan đến Kiểm toán Nhà nước

File Tóm tắt

Online: 136
Lượt truy cập: 9,581,328
Số lượt tải: 1,812,071
})