A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thiết kế hệ thống điều khiển thích nghi dựa trên phương pháp mras gián tiếp

Thiết kế hệ thống điều khiển thích nghi dựa trên phương pháp mras gián tiếp

Thiết kế hệ thống điều khiển thích nghi dựa trên phương pháp mras gián tiếp

 • Nhan đề :
 • Thiết kế hệ thống điều khiển thích nghi dựa trên phương pháp mras gián tiếp
 • Tác giả :
 • Dũng,Trần Thiện; Huyên,Đặng Văn; Lộc,Đàm Bảo; Cương,Nguyễn Duy
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • MRAS trực tiếp,MRAS gián tiếp,Lý thuyết ổn định Lyapunov
 • Số trang :
 • tr.245-251
Tải file tóm tắt Thiết kế hệ thống điều khiển thích nghi dựa trên phương pháp mras gián tiếp

File Tóm tắt

Online: 147
Lượt truy cập: 5,560,318
Số lượt tải: 1,722,823