A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi ở trẻ khuyết tật tại làng trẻ em Hòa Bình, Hà Nội

Thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi ở trẻ khuyết tật tại làng trẻ em Hòa Bình, Hà Nội

Thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi ở trẻ khuyết tật tại làng trẻ em Hòa Bình, Hà Nội

 • Nhan đề :
 • Thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi ở trẻ khuyết tật tại làng trẻ em Hòa Bình, Hà Nội
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Thu Hiền
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Sâu răng,Viêm lợi,Trẻ khuyết tật,Hà Nội
 • Số trang :
 • tr. 77-80
Tải file tóm tắt Thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi ở trẻ khuyết tật tại làng trẻ em Hòa Bình, Hà Nội

File Tóm tắt

Online: 154
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,989
})