A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng kiến thức của điều dưỡng viên về chăm sóc ống thông tiểu tại bệnh viện Bỏng Quốc gia

Thực trạng kiến thức của điều dưỡng viên về chăm sóc ống thông tiểu tại bệnh viện Bỏng Quốc gia

Thực trạng kiến thức của điều dưỡng viên về chăm sóc ống thông tiểu tại bệnh viện Bỏng Quốc gia

 • Nhan đề :
 • Thực trạng kiến thức của điều dưỡng viên về chăm sóc ống thông tiểu tại bệnh viện Bỏng Quốc gia
 • Tác giả :
 • Đặng Xuân Hùng;Nguyễn Hữu Đức;Ngô Trung Hiếu;Nguyễn Ngọc Tuấn;Lê Anh Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Điều dưỡng,Ống thông tiểu,Chăm sóc,Kiến thức
 • Số trang :
 • tr. 31-39
Tải file tóm tắt Thực trạng kiến thức của điều dưỡng viên về chăm sóc ống thông tiểu tại bệnh viện Bỏng Quốc gia

File Tóm tắt

Online: 123
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,422
})