A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng mua, bán bợ giữa các tổ chức tín dụng và VAMC bằng trái phiếu đặc biệt

Thực trạng mua, bán bợ giữa các tổ chức tín dụng và VAMC bằng trái phiếu đặc biệt

Thực trạng mua, bán bợ giữa các tổ chức tín dụng và VAMC bằng trái phiếu đặc biệt

 • Nhan đề :
 • Thực trạng mua, bán bợ giữa các tổ chức tín dụng và VAMC bằng trái phiếu đặc biệt
 • Tác giả :
 • Lê Thị Anh Quyên
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tín dụng,VAMC,Nợ xấu,Trái phiếu đặc biệt
 • Số trang :
 • tr. 85-91
Tải file tóm tắt Thực trạng mua, bán bợ giữa các tổ chức tín dụng và VAMC bằng trái phiếu đặc biệt

File Tóm tắt

Online: 202
Lượt truy cập: 10,344,405
Số lượt tải: 1,824,366
})