A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng nguồn lực, hoạt động dinh dưỡng tại các bệnh viện tuyến huyện tỉnh Thái Bình

Thực trạng nguồn lực, hoạt động dinh dưỡng tại các bệnh viện tuyến huyện tỉnh Thái Bình

Thực trạng nguồn lực, hoạt động dinh dưỡng tại các bệnh viện tuyến huyện tỉnh Thái Bình

 • Nhan đề :
 • Thực trạng nguồn lực, hoạt động dinh dưỡng tại các bệnh viện tuyến huyện tỉnh Thái Bình
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Tỉnh;Ninh Thị Nhung;Phan Anh Tiến
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Khoa dinh dưỡng,Tư vấn dinh dưỡng,Bệnh viện tuyến huyện,Thái Bình
 • Số trang :
 • tr. 85-89
Tải file tóm tắt Thực trạng nguồn lực, hoạt động dinh dưỡng tại các bệnh viện tuyến huyện tỉnh Thái Bình

File Tóm tắt

Online: 563
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,848
})