A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng nhiễm sán lá gan ở trâu bò tại một số huyện của tỉnh Sơn La và đề xuất biện pháp phòng trị

Thực trạng nhiễm sán lá gan ở trâu bò tại một số huyện của tỉnh Sơn La và đề xuất biện pháp phòng trị

Thực trạng nhiễm sán lá gan ở trâu bò tại một số huyện của tỉnh Sơn La và đề xuất biện pháp phòng trị

 • Nhan đề :
 • Thực trạng nhiễm sán lá gan ở trâu bò tại một số huyện của tỉnh Sơn La và đề xuất biện pháp phòng trị
 • Tác giả :
 • Sa Đình Chiến
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Trâu,Bò,Sán lá gan,Tỷ lệ nhiễm,Han - dertil B,Albendazol
 • Số trang :
 • tr. 187-191
Tải file tóm tắt Thực trạng nhiễm sán lá gan ở trâu bò tại một số huyện của tỉnh Sơn La và đề xuất biện pháp phòng trị

File Tóm tắt

Online: 128
Lượt truy cập: 12,156,849
Số lượt tải: 1,848,192
})