A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng phòng bệnh ung thư cổ tử cung của phụ nữ từ 21-70 tuổi và một số yếu tố liên quan tại hai xã huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình năm 2015

Thực trạng phòng bệnh ung thư cổ tử cung của phụ nữ từ 21-70 tuổi và một số yếu tố liên quan tại hai xã huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình năm 2015

Thực trạng phòng bệnh ung thư cổ tử cung của phụ nữ từ 21-70 tuổi và một số yếu tố liên quan tại hai xã huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình năm 2015

 • Nhan đề :
 • Thực trạng phòng bệnh ung thư cổ tử cung của phụ nữ từ 21-70 tuổi và một số yếu tố liên quan tại hai xã huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình năm 2015
 • Tác giả :
 • Lê Đức Cường;Nguyễn Thị Hiên
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ung thư cổ tử cung,Phòng bệnh,Đông Hưng,Thái Bình
 • Số trang :
 • tr. 183-187
Tải file tóm tắt Thực trạng phòng bệnh ung thư cổ tử cung của phụ nữ từ 21-70 tuổi và một số yếu tố liên quan tại hai xã huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình năm 2015

File Tóm tắt

Online: 562
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,848
})