A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trên mô hình máy đơn trong sản xuất

Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trên mô hình máy đơn trong sản xuất

Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trên mô hình máy đơn trong sản xuất

 • Nhan đề :
 • Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trên mô hình máy đơn trong sản xuất
 • Tác giả :
 • Phạm Hồng Trường;Nguyễn Quỳnh Hoa;Phạm Thị Linh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tối ưu hóa,Mô hình toán học,Thời gian hoàn thành,Mô hình máy đơn,Sản xuất
 • Số trang :
 • tr. 34-37
Tải file tóm tắt Tối thiểu hóa tổng thời gian hoàn thành các công việc có trọng số khác nhau trên mô hình máy đơn trong sản xuất

File Tóm tắt

Online: 216
Lượt truy cập: 10,344,405
Số lượt tải: 1,824,391
})