A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ứng dụng công nghệ GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu F-AHP trongg đánh giá tính hợp lý về vị trí quy hoạch đất khu công nghiệp huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Ứng dụng công nghệ GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu F-AHP trongg đánh giá tính hợp lý về vị trí quy hoạch đất khu công nghiệp huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Ứng dụng công nghệ GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu F-AHP trongg đánh giá tính hợp lý về vị trí quy hoạch đất khu công nghiệp huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

 • Nhan đề :
 • Ứng dụng công nghệ GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu F-AHP trongg đánh giá tính hợp lý về vị trí quy hoạch đất khu công nghiệp huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
 • Tác giả :
 • Nguyễn Xuân Linh;Trần Viết Khanh;Hoàng Thanh Vân;Nguyễn Lê Duy;Vũ Thị Kim Hảo
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Quy hoạch đất,GIS,Khu công nghiệp,Phân tích đa chỉ tiêu
 • Số trang :
 • tr. 75-82
Tải file tóm tắt Ứng dụng công nghệ GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu F-AHP trongg đánh giá tính hợp lý về vị trí quy hoạch đất khu công nghiệp huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

File Tóm tắt

Online: 173
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,824,003
})