A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ứng dụng mô hình nuôi giun đỏ để xử lý rác thải hữu cơ quy mô hộ gia đình tại xã Thượng Lâm- huyện Lâm Bình - tỉnh Tuyên Quang

Ứng dụng mô hình nuôi giun đỏ để xử lý rác thải hữu cơ quy mô hộ gia đình tại xã Thượng Lâm- huyện Lâm Bình - tỉnh Tuyên Quang

Ứng dụng mô hình nuôi giun đỏ để xử lý rác thải hữu cơ quy mô hộ gia đình tại xã Thượng Lâm- huyện Lâm Bình - tỉnh Tuyên Quang

 • Nhan đề :
 • Ứng dụng mô hình nuôi giun đỏ để xử lý rác thải hữu cơ quy mô hộ gia đình tại xã Thượng Lâm- huyện Lâm Bình - tỉnh Tuyên Quang
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Quý;Chu Văn Trung
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giun đỏ,Rác thải hữu cơ,Cellulose,Xử lý rác thải,Perionyx excavatus
 • Số trang :
 • tr. 93-98
Tải file tóm tắt Ứng dụng mô hình nuôi giun đỏ để xử lý rác thải hữu cơ quy mô hộ gia đình tại xã Thượng Lâm- huyện Lâm Bình - tỉnh Tuyên Quang

File Tóm tắt

Online: 314
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,167
})