A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đức Chung;Lành Ngọc Tú;Nguyễn Thị Thúy;Quách Thành Linh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thương mại điện tử,Kinh doanh,Doanh nghiệp chè
 • Số trang :
 • tr. 107-112
Tải file tóm tắt Ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 162
Lượt truy cập: 12,156,849
Số lượt tải: 1,848,192
})