A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học môn giáo dục công dân ở trung học phổ thông

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học môn giáo dục công dân ở trung học phổ thông

Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học môn giáo dục công dân ở trung học phổ thông

 • Nhan đề :
 • Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học môn giáo dục công dân ở trung học phổ thông
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Khương
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giáo dục công dân,Giảng dạy,Lớp học đảo ngược,Trung học phổ thông
 • Số trang :
 • tr. 109-113
Tải file tóm tắt Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học môn giáo dục công dân ở trung học phổ thông

File Tóm tắt

Online: 210
Lượt truy cập: 10,636,158
Số lượt tải: 1,826,851
})