A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xác định cấu tạo một số loại gỗ quý hiếm tại tỉnh Thái Nguyên làm cơ sở cho công tác nghiên cứu và đào tạo tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Xác định cấu tạo một số loại gỗ quý hiếm tại tỉnh Thái Nguyên làm cơ sở cho công tác nghiên cứu và đào tạo tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Xác định cấu tạo một số loại gỗ quý hiếm tại tỉnh Thái Nguyên làm cơ sở cho công tác nghiên cứu và đào tạo tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Xác định cấu tạo một số loại gỗ quý hiếm tại tỉnh Thái Nguyên làm cơ sở cho công tác nghiên cứu và đào tạo tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Việt Hưng;Nguyễn Thị Tuyên
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Gỗ quý hiếm,Cấu tạo gỗ,Nhận biết gỗ
 • Số trang :
 • tr. 81-87
Tải file tóm tắt Xác định cấu tạo một số loại gỗ quý hiếm tại tỉnh Thái Nguyên làm cơ sở cho công tác nghiên cứu và đào tạo tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 362
Lượt truy cập: 9,842,461
Số lượt tải: 1,819,918
})