A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xác định mức độ phát thải của một số chất ô nhiễm không khí từ quá trình đốt rơm rạ trên đồng ruộng tại Gia Lâm, Hà Nội

Xác định mức độ phát thải của một số chất ô nhiễm không khí từ quá trình đốt rơm rạ trên đồng ruộng tại Gia Lâm, Hà Nội

Xác định mức độ phát thải của một số chất ô nhiễm không khí từ quá trình đốt rơm rạ trên đồng ruộng tại Gia Lâm, Hà Nội

 • Nhan đề :
 • Xác định mức độ phát thải của một số chất ô nhiễm không khí từ quá trình đốt rơm rạ trên đồng ruộng tại Gia Lâm, Hà Nội
 • Tác giả :
 • Phạm Châu Thùy;Đỗ Thị Mai;Nghiêm Trung Dũng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chất ô nhiễm không khí,Đốt rơm rạ,Hiệu suất đốt cháy,Quan trắc không khí,Gia Lâm
 • Số trang :
 • tr.152 - 160
Tải file tóm tắt Xác định mức độ phát thải của một số chất ô nhiễm không khí từ quá trình đốt rơm rạ trên đồng ruộng tại Gia Lâm, Hà Nội

File Tóm tắt

Online: 173
Lượt truy cập: 7,811,052
Số lượt tải: 1,783,877
})