A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xây dựng hồ sơ năng lực bồi dưỡng giáo viên thể dục các trường trung học phổ thông các tỉnh miền Bắc

Xây dựng hồ sơ năng lực bồi dưỡng giáo viên thể dục các trường trung học phổ thông các tỉnh miền Bắc

Xây dựng hồ sơ năng lực bồi dưỡng giáo viên thể dục các trường trung học phổ thông các tỉnh miền Bắc

 • Nhan đề :
 • Xây dựng hồ sơ năng lực bồi dưỡng giáo viên thể dục các trường trung học phổ thông các tỉnh miền Bắc
 • Tác giả :
 • Đỗ Thị Thái Thanh;Trương Tấn Hùng;Đào Ngọc Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giáo dục thể chức,Giáo viên,Năng lực,Bồi dưỡng,Trung học phổ thông
 • Số trang :
 • tr. 109-114
Tải file tóm tắt Xây dựng hồ sơ năng lực bồi dưỡng giáo viên thể dục các trường trung học phổ thông các tỉnh miền Bắc

File Tóm tắt

Online: 289
Lượt truy cập: 10,727,946
Số lượt tải: 1,828,139
})